Ølgod Hallerne S/I

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag d. 28. marts kl. 19.30 i et af hallernes mødelokaler.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Brugerforeningerne afholder valg til bestyrelsen samme aften kl. 19:15.

Halbestyrelsen